BRUSANO (SO1L - Structuur van Ondersteuning aan de eerste lijnszorg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw) - Alterjob.be
BRUSANO (SO1L - Structuur van Ondersteuning aan de eerste lijnszorg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw)
De volgende vzw's zijn sinds januari 2019 samengesmolten om de nieuwe Structuur ter ondersteuning aan de eerstelijnszorg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (SO1L) te vormen: de Geïntegreerde Diensten voor Thuisverzorging-Brussel (GDT-Brussel en Conectar), het bicommunautaire lokaal multidisciplinair netwerk Brussel (RML-B) en het Platform voor palliatieve zorg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Palliabru).
De SO1L heeft als kernopdracht de uitbouw en ondersteuning van een universeel toegankelijke en kwaliteitsvolle geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg in het Brussels Gewest, met inbegrip van de onderlinge afstemming van alle actoren in het gezondheids- en welzijnsstelsel. Dit door als een ondersteunende en oriënterende dienst voor de personen die in de gezondheids- en welzijnszorgsector werken (welzijn en zorg) te fungeren.