ODE Vlaanderen - Alterjob.be
ODE Vlaanderen
ODE Vlaanderen vzw is de organisatie voor duurzame energie in Vlaanderen. ODE brengt 230 bedrijven, kenniscentra, universiteiten en organisaties samen in technologieplatformen en werkgroepen, om kennis uit te wisselen en de belangen van de leden te behartigen. ODE is de belangrijkste Vlaamse gesprekspartner inzake hernieuwbare energie voor de Vlaamse en federale regeringen, de parlementairen, energieadministraties en regulatoren.

ODE staat ten dienste van en coördineert het Bio-energie Platform, PV-Vlaanderen, het Warmtepomp Platform, de Vlaamse Windenergie Associatie en het Warmtenetwerk Vlaanderen. Dit zijn technologieplatformen binnen ODE.