beezy.brussels - Projectverantwoordelijke - Communicatie - Alterjob.be

Projectverantwoordelijke - Communicatie (m/v/x)

Over de werkgever

beezy.brussels, beroepsreferentiecentrum gericht op de stadsberoepen en het openbaar ambt, is een vzw die volledig gefinancierd wordt door Actiris en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
beezy.brussels werd in 2012 in leven geroepen door de Brusselse regering.
Het heeft als doelstelling een antwoord te bieden op het personeelsgebrek dat vastgesteld werd in het Brussels Gewest, met name in de stadsberoepen, maar ook op het beperkt aantal Brusselaars tewerkgesteld in het openbaar ambt te Brussel. Dit beroepsreferentiecentrum moet de link leggen tussen werkzoekenden en knelpuntberoepen, bv. door voorbereiding te bieden met het oog op betere slaagkansen op de ingangsexamens in het openbaar ambt. beezy.brussels moet eveneens de Brusselaars aanmoedigen en bijstaan functies te bekleden in het openbaar ambt in Brussel. Dit is immers een aanzienlijke natuurlijke jobpool voor de Brusselaars.

Er zijn vijf andere beroepsreferentiecentra:

• Beroepsreferentiecentrum bouw: CDR http://www.cdr-brc.be/
• Beroepsreferentiecentrum Horeca : Horeca Be Pro : http://www.horecabepro.be/
• Beroepsreferentiecentrum van de metaalverwerkende nijverheid en de technologische industrie: IRIS TECH+ : http://www.iristech.be/
• ICT-beroepsreferentiecentrum (Informatie- en communicatietechnologieën) Evoliris: http://www.evoliris.be/
• Beroepsreferentiecentrum transport & logistiek: IRIS-TL: http://www.iristl.be/

Beschrijving van de functie

Functie:

De persoon die deel zal uitmaken van de ploeg zal instaan voor het inhoudsbeheer van de website van beezy.brussels, alsook van het communicatieportaal van de Brusselse openbare werkgevers (publicjobs.brussels). De bedoeling is aan de verschillende doelpubliekscategorieën (werkzoekenden van elk diplomaniveau, studenten, burgers, partners, scholen, universiteiten etc.) zoveel mogelijk pertinente informatie over de stadsberoepen, het openbaar ambt, de partners, jobs, stages en aanwervingsprocedures te verschaffen.

Dit beheer omvat ook het opzoeken, analyseren en produceren (redactie, illustratie, etc.) van informatie.
De persoon die deel zal uitmaken van de ploeg zal belast worden met verschillende informatie- en communicatieopdrachten naar werkzoekenden toe, scholen, universiteiten, PMS en instellingen inzake professionele opleiding en beroepsinschakeling.

De projectverantwoordelijke zal ook belast worden (of minstens ten dele) met de realisatie van bepaalde projecten (organiseren van opleiding, prospectie van potentiële inschrijvers, bewaking, etc.) in functie van de noden van beezy.brussels.

De projectverantwoordelijke zal ook instaan voor de administratieve, logistieke en financiële opvolging van zijn / haar dossiers; beschikken over gestructureerde en nauwkeurige dossiers, pertinente informatie aanleveren zowel intern als extern.
De projectverantwoordelijke moet het Frans en het Nederlands beheersen, en dit zowel schriftelijk als mondeling.

Doelstellingen en taken:

Als coördinator / coördinatrice en webredacteur / -redactrice:

• Opzoeken, selecteren, coördineren van informatie die gepubliceerd zal worden op de websites van beezy.brussels en brujobs
• Opstellen (na opleiding) van lastenboeken en andere juridische documenten in verband met openbare opdrachten voor alles wat in verband staat met de ontwikkeling van de verschillende sites
• Ontwikkelen en onderhouden van contacten met de informatiebronnen (partners, de politiek en het verenigingsleven, etc.)
• Instaan voor het updaten en de juistheid van de gepubliceerde informatie
• Schrijven en / of aanpassen van teksten (artikels, mededelingen, nieuws, etc.)
• Coördineren van de tekstvertalingen en het grafisch beheer
• Instaan voor de promotie van de websites


Als communicatieverantwoordelijke

• Ontwikkelen en onderhouden van contacten met welbepaalde publieksdoelgroepen (partners, scholen, PMS, universiteiten, opleidings- en inschakelingsinstellingen, etc.)
• Communicatiestrategieën vastleggen aangepast aan elk project en elk publiek
• Waken over de uitvoering van en instaan voor de opvolging van de communicatie in samenwerking met de partners en contactpersonen
• Deelnemen aan activiteiten inzake fondseninzameling en financieringsmiddelen : openbare projectoproepen, subsidie- en mecenaatsaanvragen

Andere taken kunnen aan deze niet-exhaustieve lijst toegevoegd worden. De functie kan evolueren naar gelang van de noden van beezy.brussels.


Netwerkelementen :

• Informatiebronnen: internet, media, team, kabinetten, diverse publicaties, partners (GOB, ION, inschakelings- en opleidingsinstellingen, etc.)
• Type informatie: nieuws, politieke nota's, juridische teksten, persartikelen, administratieve en technische informatie, etc.
• Doelgroep : team, partners, kabinetten, scholen, universiteiten, opleidingsinstellingen, PMS, werkzoekenden, studenten, burgers, etc.

Positionering :

De functie wordt geleid door de coördinatie. Ze moet kunnen beslissen (na opleiding) over de werkmethode, de uitvoering van de afgelijnde taken, de te nemen contacten. Zij moet erover waken de toestemming te krijgen van de coördinatie voor de publicatie, het lanceren van het project en de nieuwe opdracht, de contacten.

Vereist profiel

De projectverantwoordelijke moet houd(st)er zijn van een bachelor met als oriëntatie communicatie, internet, multimediaredactie, sociale wetenschappen, marketing, etc.

Contractuele voorwaarden

De kantoren van beezy.brussels zijn gevestigd in de Adolphe Maxlaan 157 te Brussel en makkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer. De beloning komt overeen met de barema's van het openbare ambt (niveau B).
Klik hier om de sollicitatie procedure te kennen
Werkgever
beezy.brussels
Plaats tewerkstelling
Brussel
Contract
COD 100%
Profiel
Bachelor
Uiterste sollicitatiedatum
Onbeperkt
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!
Share
Andere jobs